-  ,
   620075,    ,     ,    . 3,
8 (800) 700-99-56 . 520 ( )
   •     •     •     •     •     •     •     •     •   ,   •     •  
,
: - - - - - - - -
: - - -
-

   , -: 6 2 0 0 7 5 , , . 3

Google

: +7(343) 3598505

: http://www.genprok-urfo.ru

:

-

upravlenie_generalynoy_prokuratury_v_uralyskom_federalynom_okruge_18594
8 (800) 700-99-56 . 520 ( )


, :
-   : 620072, , , . 5;   : (343)2066511
-   : 620075, , , . 21;   : (343)2909301
-   : 620026, , , . 55;   : (343)2060043


  - , 620075,   ,   ,   . 3,
* , , , .